Lekala la Temo le Kanetso ea Lijo le fetisetsa Setsi sa Tsoaliso sa Mokhotlong ho Mokhatlo oa Bantlafatsi ba Farelane le Seiboko(LNWMGA)

Mongoli e Moholo oa Lekala la Temo le Kanetso ea Lijo, Mohlomphehi Malefetsane Nchaka le Molula-Setulo oa Mokhatlo oa Bantlafatsi ba Farelene le Seiboko, Monghali Mokuinihi Thinyane, ba tekenne tumellano eo ka eona, setsi sa tsoaliso sa ’Muso se Mokhotlong, se fetisetsoang ho laoloa ka kotloloho ke mokhatlo oo oa lihoai. Sena ke setsi sa bobeli seo Muso o se fetisetsang ho lihoai ho matlafatsa mosebetsi oa tlhahiso ea boea. Setsi sa pele ke se Quthing, ’me sona se ile sa nehelanoa ho lihoai ngoahola(September/Loetse, 2017). Litsi tsena li filoe lihoai tlasa morero oa Muso o bitsoang morero oa Ntlafatso ea Boea ba Farelane le Seiboko( Wool and Mohair Promotion Project[WAMPP]).

Morero ona ke oa lilemo tse supileng, ’me o tla phetheloa ka 2022. Morero o mekhahlelo e meraro: mokhahelo oa pele ke oa Ntlafatso ea makhulo; oa bobeli o shebane le ntlafatso ea likhutšoane – ka ho otloloha, ntlafatso ea phepo, tsoaliso le bophekoli; mokhahelo oa boraro ona o shebile ntlafatso ea tlhopo le thekiso ea boea.

Thekiso ea boea ba Farelane le Seiboko e jere maphelo a malapa a mangata haholo Lesotho, a ka akanyetsoang ho lekholo la likete(100,000); sepheo ea morero ke ntlafatsa tlhahiso ea lihoai tse ka bang likete tse mashome a mahlano(50,000). Boholo ba lihoai bo itšetlehile makhulong bakeng sa phepo ea liphoofolo. Morero ona, o tšoarane ka matsoho le Sekolo se Seholo sa Sechaba (NUL) o tla rupela lihoai ho hlahisa furu libakeng tse fapakaneng kahare ho naha. Taba-kholo ke ho khothaletsa lihoai ho tlatsetsa phepo ea liphoofolo ha li fula makhulong, ka ho li fepa furu. Phepo e nepahetseng, e ama ka katloloho boleng ba chai(boea) e fumanoang phoofolong ka nngoe.

Setsi sa Tsoaliso se Quthing, se se se ile sa phalleloa tlasa morero ka ho rekeloa liramo tse robong le li-oi tse fetang makholo a mahlano(500). Setsi se bile se se se ikhaba ka makonyana a ka bang 162, a tsoetsoeng monongoaha. Morero ke hore setsi se tle se rekisitse Basotho liramo ho tloha ka 2020. Ke leano la ’Muso ho nanabetsa letsoho ho bahlahisi ba boea  ho ba qobisa ho reka liphoofolo Afrika-Boroa, ka litjeho tse holimo. Tebello ke hore tšebetso e tla akofa setsing se Mokhotlong – kaha thebe e sehelloa holimá e nngoe, ’me mosebetsi o moholo o seng o entsoe Quthing, o tla thusa lihoai ho ntlafatsa boemo bo Mokhotlong.

Morero oa Ntlafatso ea Boea ba Farelane le Seiboko o tšehelitsoe ka lichelete ke: Muso oa Lesotho, the International Fund for Agricultural Development (IFAD), the Adaptation for Smallholder Agricultural Programme(ASAP) the OPEC Fund for International Development(OFID) and the Lesotho National Wool and Mohair Growers’ Association(LNWMGA).

Leave a Reply

Your email address will not be published.